Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych pojemników na odpady.