Władze spółki

Zarząd

Leszek Kazimierz Zapolski
Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

Katarzyna Wasilewska
Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

Marta Anna Wojsa
Zastępca Przewodniczącej
Rady Nadzorczej

Iwona Bendorf-Bundorf
Członek
Rady Nadzorczej