Sukcesywna dostawa paliwa wraz z transportem do „ZDU – Komunalka Sp. z.o.o.”