Dostawa paliwa wraz z transportem do „ZDU – Komunalka Sp. z o.o.”

Aktualizacja – Unieważnienie postępowania)