„ZDU – Komunalka Sp. z o. o.” w Biskupcu, informuje mieszkańców miejscowości Bielice, Krotoszyny, Czachówki że od dnia 15 września 2019 r. rozpoczynamy wymianę wodomierzy głównych.

Wymiana wodomierzy jest bezpłatna i wykonywana będzie przez pracowników firmy WARDOM Jacek Waruszewski z siedzibą w Iławie Prosimy o umożliwienie wstępu do pomieszczeń lub studzienek wodomierzowych w których zlokalizowane są węzły wodomierzowe.